Danmarks Iværksætterskole

Næste generation af virksomheder

 

Danmarks Iværksætterskole er lukket 

Danmarks Iværksætterskole er privat ejet og derfor er afhængig af lokal økonomisk opbakning. Inden opstart havde jeg indgået en aftale med investorer om 2 mio. kr, dermed sikre skolen ville have 2-3 år til at rodfæste sig og blive økonomisk rentabel.

Jeg har mødt så mange positive tilkendegivelser ifb med skolen, men det er endnu ikke lykkes, at omsætte dette til økonomiske støtte. Grundet dette og  udligningsreformen 2020, så har investorerne valgt at trække sig. Derfor har jeg måtte lukke Danmarks Iværksætterskole.

Jeg vil gerne takke alle, der har støttet op om skolen.
Kim Kjærsgaard

 

Danmarks Iværksætterskole
Vi kan ikke spare os til en god fremtid. Løsningen er enten optimering eller skabe mere vækst. Som et videnssamfund skal vi blive rigtig gode til at spotte problemer og behov, og omsætte dette til sunde forretninger, dermed skabe flere virksomheder, flere arbejdspladser, flere praktikpladser, bedre udviklingsmuligheder, større skatteindtægter og dermed bedre råd til velfærd.

Visionen for Danmarks Iværksætterskole er lokalt at understøtte iværksætteri og innovation i Danmark. Dermed skabe dygtige entreprenør eller intreprenør til gælde for hele erhvervslivet og resten af samfundet.

Skolen henvender sig til privatpersoner, kommuner, jobcentre, A-kasser, uddannelsesinstitutioner og erhvervshuse, samt virksomheder, der ønsker at booste det lokale erhvervsliv med mange nye virksomheder, samt styrke det nuværende erhvervsliv.

 

Min motivation
I 1995 var jeg 19 år. På det tidspunkt ejede jeg ikke selv en mobiltelefon eller kendt nogle der gjorde. Men uden en holder til ens mobiltelefon ville den blive lagt på forskellige steder i boligen, og hvad gør man så, når man ikke kan finde den. Især da de fleste dengang kun havde en mobiltelefon og man derfor ikke kunne ringe til den, hvis den var væk. Ergo der måtte være et behov.

Derfor udviklede jeg to prototyper, hvilket var ca. 5 år før man kunne købe den første mobiltelefonholder. Ideen blev hurtigt afvist af min HTX underviser og jeg havde ikke kompetencerne, netværket eller økonomien til at forfølge ideen. Dermed blev min ide og prototype ikke til verdens første og måske førende virksomhed indenfor tilbehør til mobiltelefoner.

Prototype af mobiltelefonholder fra 1995 - Opfinder Kim Kjærsgaard